Polirane.net

Полиране на алуминиеви джанти

Полиране на алуминиеви джанти polirane.net

Алуминиеви джанти са най-разпространеният тип на пътя днес. Повечето превозни средства, които излизат от поточната линия, имат такъв тип. За полиране на алуминиеви джанти се нуждаете се от подходяща паста. Малък инструмент. И да не забравяме: подготвителната работа.

Подготовка за полиране на алуминиеви джанти

Преди да подложите вашите алуминиеви джанти на обработка, е необходима известна подготвителна работа. Сухото и топло работно място е от съществено значение, тъй като пастата за полиране обикновено реагира негативно на влага и студ. Доброто осветление също опростява значително цялата задача. Подходящо защитно облекло под формата на предпазни очила и дихателна маска се подразбира, защото алуминиевият прах е особено фин и бързо и незабелязано попада в дихателните пътища.

Почистване на летите джанти

Преди да започнете процедурата, трябва да се премахне грубата мръсотия и преди всичко спирачния прах от вашите джанти. Изплакнете колелата, използвайки силна струя с вода. Напръскайте колелата с почистващ препарат за лети джанти. Тези почистващи препарати не са киселинни, за да защитят покритието на колелата.

Използвайте четка с меки синтетични нишки. Меките нишки размекват мръсотията и спирачния прах. Накрая изплакнете обилно с вода.

Полиране на алуминиеви джанти

Използвайте груба шкурка, за да шлайфате горния слой на повърхността, която ще се полира. Повтаряйте този процес с все по-фина шкурка, докато драскотините и повредите се изравнят и прозрачното покритие се отстрани напълно. Например, можете да използвате тази последователност от нива на шкурка: 40, 80, 240, 320, 400, 600. Следва третиране с комплект за шлайф, той представлява твърдо кече и рехаво кече.

След като минете детайла изцяло с твърдото кече, избършете с чиста микрофибър на кърпа, ако се налага. При продължителна употреба на кечето, обръщайте посоката му на въртене и го изчиствайте (разрошвайте) с шпакла. Следва рехавото кече. Хубаво е с рехавото кече и полир пастата детайлът да се мине два пъти, като вторият път да е перпендикулярен на първия. И отново почистете с чиста микрофибър на кърпа.

Подготовка за полиранеПреди да подложите вашите алуминиеви джанти на обработка, е необходима известна подготвителна работа. Сухото и топло работно място е от съществено значение, тъй като пастата за полиране обикновено реагира негативно на влага и студ.
Почистване на летите джантиПреди да започнете процедурата, трябва да се премахне грубата мръсотия и преди всичко спирачния прах от вашите джанти.
Полиране на алуминиеви джантиИзползвайте груба шкурка, за да шлайфате горния слой на повърхността, която ще се полира. Повтаряйте този процес с все по-фина шкурка, докато драскотините и повредите се изравнят и прозрачното покритие се отстрани напълно.